L’antifascisme est une religion d’Etat depuis 1945

489752560_small
La Libération sera davantage une révolution contre Vichy et ses séides qu’une victoire sur l’occupant. Elle s’abattra comme un couperet sur une droite médusée qui n’y comprendra rien, et se défendra faiblement.(…)
La noble poursuite du dragon fasciste dissimule une chasse au pouvoir infiniment plus concrète. Mais le jeu doit être joué jusqu’au bout et il faut des victimes.(…)
La terreur en 1944 (…) prend un aspect juridique ; elle devient alors terreur d’Etat et se traduit dans les faits par des arrestations préventives, des internements arbitraires, des instructions indéfiniment prolongées ou brutalement closes.(…)
Après la libération, toute une famille d’écrivains est frappée d’ostracisme et privée de ses moyens d’expression (…), la pensée d’extrême droite est bâillonnée et devient à son tour clandestine.
L’antifascisme submerge la presse et la radio. Une nouvelle orthodoxie qu’imprègne avec raideur une sorte d’humanisme moral s’impose à la jeunesse. Les nouveaux maîtres à penser taisent jusqu’au nom de leurs ennemis d’hier. Il n’y pas un mot sur Montherlant ou sur Giono dans les « Situations » de Sartre.
C’est le règne du tripartisme idéologique sous la houlette de Camus, Mauriac et Garaudy. (…)
La libération a institué un enfer de la politique, où sont précipités, morts ou vifs, pêle-mêle, vichystes, fascistes et collaborateurs de toute espèce.(…)
L’antifascisme devient théologie d’Etat et fonde un ordre politique-moral qui réduit au silence toute l’opinion française de droite.
J. Plumyène et R. Lasiera (auteurs communistes) – Les fascismes français – 1963

http://bibliothequedecombat.wordpress.com/2014/09/04/lantifascisme-est-une-religion-detat-depuis-1945/

Advertisements

FIOROSUL TOARAS PUTIN : ‘Anything US touches turns into Libya or Iraq’: Top Putin quotes at youth forum

“Orice EI ating se transformă în Libia sau Irak”: Top Putin citate la Forumul Tinerilor

 
August 29, 2014. Russian President Vladimir Putin talks to the participants in the Seliger 2014 National Youth Forum in the Tver Region. (RIA Novosti / Michael Klimentyev)

29 august 2014 președintele rus Vladimir Putin discută cu participanții la Seliger 2014 Forumul Național al Tineretului din regiunea Tver. (RIA Novosti / Michael Klimentyev)

 
 

Vladimir Putin a criticat acțiunile unilaterale Washingtonului pe arena internațională, spunând că tot ce atinge pare să fie de cotitură în Libia sau Irak. Mai jos sunt primele 10 de citate din discursul președintelui rus la Forumul tineretului Seliger.

Deciziile unilaterale efectuate în afara Organizației Națiunilor Unite sunt, de obicei, sortite eșecului, Putin a declarat, vineri, in timp ce vorbeste la “Seliger-2014”, forumul anual pentru tineri.

“Îți amintești gluma:”? Orice ruși face, ei întotdeauna sfârșesc cu un Kalashnikov “ Am face o impresie că, indiferent de americani atinge ajung mereu cu Libia sau Irak “, a declarat Putin participanții la al 10-lea Forum a avut loc pe lacul Seliger, în regiunea Tver, unele 370 km nord de Moscova.

“Când deciziile sunt luate în mod unilateral, se întorc mereu să fie de scurtă durată. Și invers: e greu să ajungă la un consens la ONU, deoarece opinii și poziții opuse de multe ori se ciocnesc. Dar asta este singura modalitate de a obține decizii pe termen lung “, a spus el.

Atunci când o decizie este echilibrat și susținut de membrii cheie ai comunității internaționale, Putin a spus, toată lumea începe să lucreze, în scopul de a îndeplini o perfect.

“ONU nu vor fi necesare în cazul în care servește doar pentru SUA și aliații săi”

Putin nu este de acord în totalitate că ONU este ineficient. Dar organizația trebuie să fie reformat și instrumentele sale ar trebui să fie utilizate în mod eficient.

Reforma ar trebui să devină un rezultat de un consens la care au ajuns majoritatea covârșitoare a membrilor organizației, a spus el.

De asemenea, este necesar să se păstreze motivele fundamentale ale eficienței ONU. În special, doar Consiliul de Securitate ar trebui să aibă puterea de a lua o decizie cu privire la sancțiunile și utilizarea forței militare, a spus Putin. Și aceste decizii trebuie să fie obligatorie pentru toată lumea. Astfel de mecanisme nu ar trebui să fie erodate. “În caz contrar, ONU se va transforma în Liga Națiunilor,”Președintele rus a spus.

Organizația va pierde scopul său în cazul în care acesta este doar un “instrument pentru a servi intereselor de politică externă ale numai o singură țară – în acest caz, Statele Unite și aliații săi,” Putin.“Atunci nu este necesară.”

Putin comparat bombardarea orașelor ucrainene Est și orașe de armata Kiev a acțiunilor de către forțele naziste în timpul războiului Doi Mondial.

“Trist cum ar putea părea, aceasta îmi amintește de evenimentele din al doilea război mondial, când trupele naziste germane înconjurat orașele noastre, cum ar fi Leningrad, și în mod direct, fără coajă acelor orașe și locuitorii lor”, a spus Putin.

“De ce ei (Kiev) numesc aceasta o operațiune militară-umanitar?”, A spus el, adăugând că părțile aflate în conflict ar trebui să ajungă la o masă de negociere.

Ucraineni care nu au susținut lovitura de stat montat de către “partenerii nostri occidentali”, cu sprijinul naționaliștilor radicali, sunt suprimate de forța militară, Putin a declarat referindu-se la situația din statul vecin.

“Nu suntem nebuni. Am văzut cookie-uri simbolice înmânate pe [de Victoria Nuland] Maidan, suport de informații, sprijin politic. Ce înseamnă asta? Un implicarea deplină a națiunilor din SUA și europene în procesul de schimbare de putere: o schimbare de putere neconstituționale violent “.

“Și o parte a țării, care nu sunt de acord cu faptul că este în curs de suprimat cu utilizarea de avioane, artilerie, sisteme de lansare multiple și tancuri”, a spus Putin. “În cazul în care acestea sunt valori europene de astăzi – Sunt profund dezamăgit.”

Putin a declarat că Rusia nu a “anexă” Crimeea, ca reuniune a peninsulei cu Rusia este adesea descris de către mass-media străine și a politicienilor.

“Nu am, nu-l anexeze, noi nu-l ia. Am dat oamenilor o oportunitate de a avea un cuvânt de spus și să facă o decizie, pe care am luat-o cu respect. Le-am protejat, cred.

“Am avut de a proteja compatrioții noștri, care trăiesc acolo (în Crimeea). Când ne uităm la evenimentele din Donbass, Lugansk, Odesa, devine clar pentru noi ceea ce s-ar fi întâmplat cu Crimeea, dacă nu am fi luat măsuri care să asigure libera exprimare a voinței oamenilor.

“Rusia să consolideze potențialul de descurajare nucleară”

Rusia va stimula forțele militare și de descurajare nucleară potențialul său, Putin a declarat forumul tineri.

“Rusia este una dintre cele mai puternice state nucleare. Nu e de cuvinte, acesta este realitatea “, a spus el. “Suntem consolidarea forțelor noastre de descurajare nucleară, suntem consolidarea forțelor noastre armate … Suntem beefing sus potențialul nostru și va continua să o facă.”

Acest lucru se face “nu să amenințe pe nimeni”, ci pentru a se simtă în siguranță “, a adăugat el.

“Rusia nu este de gând să se implice în conflicte de mare amploare”

Rusia nu va fi implicat în conflicte mari, dar se va apăra în caz de agresiune, Putin a avertizat.

“Rusia este departe de a se implica nici un conflict de mare anvergură. Noi nu vrem ca si noi nu sunt de gând să o fac. Și, în mod natural, ar trebui să fim mereu gata să respingă orice agresiune împotriva Rusiei “, a spus Putin.

“Partenerii noștri – indiferent de starea țările lor sunt în orice străin și politica de conceptul ei adera la – ar trebui să înțeleagă că e mai bine să nu te pui cu noi”, a spus Putin. “Mulțumesc lui Dumnezeu, eu cred că nu se produce la cineva pentru a dezlănțui un conflict pe scară largă cu Rusia.”

“Rusia va căuta compromisuri acceptabile pe Arctic”

Rusia recunoaște că alte state au interese în zona arctică – regiune care este gândit să conțină rezerve vaste de petrol și gaze naturale.

Atât Rusia și Canada , care, impreuna cu SUA, Norvegia și Danemarca constituie cele cinci state cu pretenții Polar, s-au făcut încercări legale de a asigura drepturile lor la pături largi ale Arcticii, care este gandit pentru a conține 15 la sută din rezervele de petrol și 30 la sută din toate gazele naturale din lume.

“Vom lua de interesele acestor state în considerare și să caute compromisuri acceptabile”, a declarat Putin, adăugând că Rusia ar “natural” apăra, de asemenea, propriile interese.

Cele cinci state arctice – Canada, Danemarca, Norvegia, Rusia și Statele Unite – au de mai mulți ani, acum a fost într-o dispută amar pe cum să-și împartă această bogată în resurse “plăcintă”.

“Recunoaștere Crimeea va fi lung și plictisitor”

Va dura un timp lung pentru Crimeea să fie recunoaște pe plan internațional, ca parte a Rusiei, Putin crede.

El a spus că se găsește “ciudat” și face referire la un exemplu cu recunoașterea independenței Kosovo, unde o voință politică și dorință a fost suficient pentru a face o astfel de decizie “cu ușurință.”

De asemenea, el a reamintit că, în caz de Kosovo, a avut loc nici un referendum: decizia de independență a fost făcută de către Parlamentul Republicii separatiste din Serbia. În situația cu Crimeea, nu a fost atât o decizie de către Parlament și un referendum. În opinia lui Putin, acesta din urmă a fost un mod mai democratic pentru auto-determinare a unei națiuni.

Anything US touches turns into Libya or Iraq’: Top Putin quotes at youth forum

 
August 29, 2014. Russian President Vladimir Putin talks to the participants in the Seliger 2014 National Youth Forum in the Tver Region. (RIA Novosti / Michael Klimentyev)

August 29, 2014. Russian President Vladimir Putin talks to the participants in the Seliger 2014 National Youth Forum in the Tver Region. (RIA Novosti / Michael Klimentyev)

10.5K1.8K
 

Vladimir Putin has criticized Washington’s unilateral actions on the international arena, saying that whatever it touches seems to be turning into Libya or Iraq. Below are the top 10 quotes from the Russian President’s speech at the Seliger youth forum.

Unilateral decisions made outside the United Nations are usually doomed to failure, Putin said Friday, while speaking at the “Seliger-2014” annual youth forum.

Do you remember the joke: ‘Whatever Russians make, they always end up with a Kalashnikov?’ I get an impression that whatever Americans touch they always end up with Libya or Iraq,” Putin told the participants of the 10th forum held on Lake Seliger in Tver region, some 370 km north of Moscow.

When decisions are made unilaterally, they always turn out to be short lived. And the other way round: it’s difficult to reach consensus at the UN because often opposite opinions and positions collide. But that is the only way to achieve long-term decisions,” he said.

When a decision is balanced and supported by key members of the international community, Putin said, everyone starts working in order fulfill it perfectly.

‘UN won’t be needed if it serves only US and its allies’

Putin totally disagreed that the UN is inefficient. But the organization needs to be reformed and its instruments should be used efficiently.

The reform should become a result of a consensus reached by the overwhelming majority of the members of the organization, he said.

It is also necessary to preserve the fundamental grounds of the UN’s efficiency. In particular, only the Security Council should have the power to make decision on sanctions and the use of military force, Putin said. And these decisions must be obligatory for everyone. Such mechanisms should not be eroded. “Otherwise the UN will turn into the League of Nations,” the Russian President said.

The organization will lose its purpose if it is only an “instrument to serve foreign policy interests of only one country – in this case the US and its allies,” Putin. “Then it is not needed.”

Putin compared the shelling of east Ukrainian towns and cities by Kiev army to actions by the Nazi forces during the World War Two.

Sad as it might seem, this reminds me of the events of World War II, when the German Nazi troops surrounded our cities, like Leningrad, and directly shelled those cities and their residents,” Putin said.

Why they (Kiev) call this a military-humanitarian operation?” he said, adding that the conflicting sides should get to a negotiating table.

Ukrainians who did not support the coup mounted by “our western partners” with the backing of radical nationalists, are being suppressed by the military force, Putin said speaking about the situation in the neighboring state.

We’re no fools. We saw symbolic cookies handed out on [by Victoria Nuland] Maidan, information support, political support. What that means? A full involvement of the US and European nations into the process of the power change: a violent unconstitutional power change.”

And the part of the country that disagreed with that is being suppressed with the use of jets, artillery, multiple launch systems and tanks,” Putin said. “If these are today’s European values – I’m gravely disappointed.”

Putin said that Russia did not “annex” Crimea, as the peninsula’s reunion with Russia is often described by foreign media and politicians.

We didn’t not annex it, we didn’t take it away. We gave people an opportunity to have their say and make a decision, which we took with respect. We protected them, I believe.”

We had to protect our compatriots, who live there (in Crimea). When we look at events in Donbass, Lugansk, Odessa, it becomes clear to us what would have happened to Crimea if we had not taken measures to provide free expression of will to people.”

‘Russia to beef up nuclear deterrence potential’

Russia is going to boost its military forces and nuclear deterrence potential, Putin told the youth forum.

Russia is one of the most powerful nuclear states. It’s not words, it is the reality,” he said. “We are strengthening our nuclear deterrence forces, we are strengthening our armed forces…We are beefing up our potential and will continue doing so.”

This is being done “not to threaten anyone, “but to feel secure,” he added.

‘Russia is not going to get involved in large-scale conflicts’

Russia will not get engaged in any large conflicts, but will defend itself in case of aggression, Putin warned.

Russia is far from getting involved any large-scale conflicts. We don’t want that and we are not going to do it. And, naturally, we should always be ready to repel any aggression against Russia,” Putin said.

Our partners – whatever condition their countries are in and whatever foreign policy concept they adhere to – should understand that it’s better not to mess with us,” Putin said. “Thank God, I believe it doesn’t occur to anyone to unleash a large-scale conflict with Russia.”

‘Russia will seek acceptable compromises on Arctic’

Russia admits that other states have their interests in the Arctic – the region that is thought to contain vast reserves of oil and gas.

Both Russia and Canada, who along with the US, Norway and Denmark constitute the five states with Polar claims, have made legal attempts to secure their rights to large swathes of the Arctic, which is thought to contain 15 percent of the oil reserves and 30 percent of all natural gas in the world.

We will take the interests of these states into consideration and seek acceptable compromises,” Putin said, adding that Russia would “naturally” also defend its own interests.

The five Arctic states – Canada, Denmark, Norway, the Russia and the US – have for several years now been in a bitter dispute over how to divide up this resource-rich ‘pie’.

‘Crimea recognition will be long and tedious’

It will take a long while for Crimea to be internationally recognizes as part of Russia, Putin believes.

He said he finds it “strange” and referred to an example with the recognition of Kosovo independence where a political will and desire were enough to make such a decision “easily.

He also recalled that in case with Kosovo, no referendum was held: the decision on independence was made by the parliament of the Serbian breakaway republic. In the situation with Crimea, there was both a decision by the parliament and a referendum. In Putin’s view, the latter was a more democratic way for a nation’s self-determination.

MESAJUL LUI PUTIN PENTRU ALIAŢII OCCIDENTALI: „ESTE MAI BINE SĂ NU VĂ PUNEŢI CU NOI“

 MESAJUL LUI PUTIN PENTRU ALIAŢII OCCIDENTALI: „ESTE MAI BINE SĂ NU VĂ PUNEŢI CU NOI“

http://silvanadinsilvania.forumgratuit.ro/t44-mesajul-lui-putin-pentru-aliatii-occidentali-este-mai-bine-sa-nu-va-puneti-cu-noi

Harta care însoţeşte aceste rânduri-gânduri indică locul unde se află lacul Seliger, din Rusia. Acolo, vineri, 29 august, preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a adresat cel mai dur avertisment, de la venirea sa la putere, tuturor statelor membre ale Alianţei Nord-Atlantice, ai căror reprezentanţi urmează a se reuni în Ţara Galilor. Locul ales confirmă, indirect, intenţia liderului rus, de „a recupera“ statele baltice.
Cum merită a fi judecat un om? După propriile fapte, cele reale, nu inventate. Cum poate fi evaluat un preşedinte? După fiecare gest public, după fiecare afirmaţie special făcută pentru a fi preluată de media şi transmisă acolo unde emiţătorul crede că este ignorat mesajul său. Ei bine, în urmă cu câteva ore, şeful puterii regionale răsăritene a declarat că Forţele Armate Ruse, a căror capacitate de lovire a adversarului se bazează şi pe armele nucleare, sunt pregătite pentru a face faţă oricărei agresiuni. Şi pentru ca tinerii, din tabăra organizată pe malul lacului Seliger, să admire, printre altele, mentalitatea de învingător a preşedintelui Vladimir Putin, acesta a declarat, mai degrabă apoteotic: “Este mai bine să nu vă puneţi cu noi.” Noi…fiind, probabil, cei 145.433.700 de locuitori actuali ai Federaţiei Ruse, minus… soldaţii decedaţi în ultimele luni, pe frontul de vest, pentru Moscova, din Ucraina. Noi…fiind, ca alternativă, cei 766.000 de militari din armata rusă, plus… voluntarii de vârste diferite, trecuţi cu arme, muniţii, rachete, tancuri, transportoare blindate şi alte elemente de tehnică de luptă din Rusia liberă de occidentali, în Ucraina ocupată de agenţii Vestului – în viziunea desuetă a Moscovei. De ce au trecut în Ucraina? Iniţial ca să elibereze Crimeea, unde, a afirmat preşedintele Putin, în faţa junilor săi admiratori, trebuia salvată populaţia majoritară, de origine rusă, aflată în pericolul de a fi supusă violenţelor guvernului ucrainean. Dacă memoria nu mă înşală, operaţiunea de ocupare a peninsulei Crimeea, de trupele răsăritene, iniţial necunoscute, cu luptători fără grade şi alte însemne de identificare, a fost cea mai paşnică desfăşurare de trupe agresoare, după Al Doilea Război Mondial, cu menţiunea că au murit totuşi doi militari, unul rus şi unul ucrainean, de grade şi vârste diferite. Vladimir Putin a mai afirmat că revolta izbucnită, tot în primăvară, în estul Ucrainei a fost generată de refuzul autorităţilor de la Kiev de a negocia. Ce să negocieze? Autonomia. Federalizarea. Paşi succesivi, siguri, de desprindere, în viziunea Kremlinului, de statul multinaţional ucrainean. Preşedintele Federaţiei Ruse uită că el însuşi a lichidat tendinţe secesioniste pe teritoriul statului pe care îl conduce, de pildă în Cecenia. Blajin, candid, cu privirea aceea care ascunde furtuni viitoare, şeful statului rus a mai afirmat că acuzaţiile statelor occidentale, conform cărora Rusia a trimis, printre altele, trupe şi blindate în Ucraina, nu sunt bazate pe fapte reale. Nici în Crimeea nu erau iniţial recunoscuţi celebrii, acum, “omuleţi verzi”, ca militari ruşi, apoi Vladimir Putin a recunoscut meritele lor, la o oră de maximă audienţă a televiziunii publice ruse. Rusia, în opinia preşedintelui Putin, exprimată în faţa junilor atenţi la discursul său, este departe de a fi implicată în conflicte la scară mare. Aşa şi este. Păi în Ucraina este un conflict militar, sau se execută, zi şi noapte, şedinţe de tragere, cu muniţia din dotare, a diferitelor unităţi terestre ruse, mandatate să se joace de-a separatiştii, cu militarii ucraineni? Rusia nu vrea şi nu planifică aşa ceva… Ucrainenii, din localităţile unde a fost ridicat drapelul Federaţiei Ruse pot confirma că agresiunea răsăritenilor nu a fost dorită de aceştia, nu au planificat-o, doar au răspuns manu militari la agresiunea, vorba vine, respectiv la noua opţiune politică a Kievului, cea pro-europeană, că doar aşa ceva nu poate fi tolerat, la Kremlin. Apoi a urmat mesajul preşedintelui Putin către Summitul NATO, din Ţara Galilor, nemenţionat ca atare, dar devenit o ţintă imagologică, pentru următoarele zile: “Mulţumesc lui Dumnezeu, cred că nimeni nu se gândeste la declanşarea unui conflict, pe scară largă cu Rusia. Vreau să vă reamintesc că Rusia este una dintre cele mai importante Puteri Nucleare.” Corect. De geanta prezidenţială rusă, cu comenzi ce generează lovituri nimicitoare depind, conform ultimelor date oficiale, sub 9.000 de rachete nucleare. Ceea ce a urmat a demonstrat, dacă mai era nevoie, faptul că Vladimir Putin este captiv, prins de o imagine la care nu vrea să renunţe. Aceasta fiind viziunea sa că situaţia actuală din Ucraina este datorată SUA şi UE, care au acţionat pentru îndepărtarea neconstituţională a Albei ca Zăpadă, de la Kiev, respectiv a fostului preşedinte Viktor Ianukovici, care vroia ca ucrainenii să se integreze în Uniunea Euroasiatică, dar actualele autorităţi de la Kiev, în frunte cu preşedintele Piotr Poroşenko, vor cu orice preţ nu doar în Uniunea Europeană, ci şi în NATO. Trădare, trădare, trădare… De ce? Putin a spus tinerilor admiratori, de pe malul lacului Seliger, că locuitorii din estul Ucrainei nu vroiau îndepărtarea fostului preşedinte Ianukovici, din funcţia de şef al statului, motiv pentru care, în viziunea preşedintelui Rusiei, Kievul a recurs la represalii cu tancuri, avioane şi artilerie. A urmat afirmaţia comparabilă cu…călcâiul lui Ahile: “Dacă acestea sunt valorile europene contemporane, atunci eu sunt pur şi simplu dezamăgit în cel mai înalt grad”, a declarat Putin. Şi înainte ca vreunul dintre ascultătorii săi măcar să se gândească la valorile invocate – precum libertate, democraţie, independenţă, suveranitate, integritate teritorială, dreptul fiecărui popor de a alege singur calea proprie de evoluţie – preşedintele Vladimir Putin a comparat evenimentele în curs de derulare, din Ucraina, cu cele de tristă, tragică şi neştearsă amintire, din Al Doilea Război Mondial, când Wehrmacht-ul a făcut prăpăd pe teritoriul sovietic. Cu alte cuvinte, fără a juca teatru, Vladimir Putin a dovedit, chiar dacă nu a dorit şi asta, faptul că este încremenit în proiectul unei uniuni prăbuşite, oficial dezintegrate, pe care încearcă, cu orice preţ, să o refacă sub forma Uniunii Euroasiatice. Ce iluzii are preşedintele Vladimir Putin este treaba compatrioţilor săi să îl evalueze şi a istoriei să îl judece. Grave, impardonabile, condamnabile sunt cuvintele incriminatorii: “Este mai bine să nu vă puneţi cu noi.”
http://adevarul.ro/international/rusia/mesajul-putin-aliatii-occidentalieste-mai-nu-puneti-noi-1_5400eec30d133766a8b20c32/index.html

Russia’s Great-Power Ukraine Strategy

http://nationalinterest.org/feature/russias-great-power-ukraine-strategy-11145

“Russia’s coercive military pressure on Ukraine in the aftermath of the Maidan revolution is typical of the way great powers, including the United States, have behaved in the past.”
Mark Kramer
August 25, 2014

The ongoing crisis between Russia and Ukraine has attracted extensive news coverage and political commentary in the United States. Reading the commentary, one often gets the impression that Russia has gone much further than other countries in flouting international norms. No doubt, the cynical brutality of Russian President Vladimir Putin can be infuriating, but the notion that Russia has been behaving in ways that other great powers normally eschew is not borne out by a perusal of the academic literature on international relations and the history of revolutions.

Far from being an anomalous event, Russia’s coercive military pressure on Ukraine in the aftermath of the Maidan revolution is typical of the way great powers, including the United States, have behaved in the past. Russia’s actions are also typical of the way leaders in Moscow have been treating neighboring countries from the time the Soviet Union broke apart. Even though Western governments tacitly accepted Russia’s imperiousness vis-à-vis the Commonwealth of Independent States (CIS) before 2014—the Russian-Georgian war of August 2008 was a notable exception—Moscow’s domineering behavior toward Ukraine and other CIS countries began long before 2014.

Overall, one can see the current Russian-Ukrainian conflict as an example of enduring patterns of behavior in the international system and in post-Soviet Russian foreign policy. Scholars have long understood the reciprocal linkages between revolution and war. Revolutions by their nature are bound to have international political repercussions. A revolution is often followed, at least temporarily, by internal disarray and a “hollowing out” of certain state functions, including the maintenance of public order. A large external power, especially one with irredentist claims, may seek to take advantage of this period of vulnerability by intervening and carving off a disputed territory. Opportunistic intervention is what happened in 1918 when Imperial Germany sent troops into Soviet Russia just after the Bolsheviks came to power. The Germans used the opportunity to annex territory from Russia—acquisitions that were promptly reversed after Germany was defeated in the First World War. Saddam Hussein in 1980 tried to exploit the disarray and administrative weakness in Iran in the aftermath of the Islamic revolution. His hopes of seizing oil-producing regions in Iran were eventually thwarted, but not before he sparked a savage war that cost hundreds of thousands of lives.

Other motives for external great powers to respond to revolutions include a deep political hostility to revolutionary change. An authoritarian regime may fear that a revolutionary upheaval in a neighboring state will have a “demonstration effect” that could inspire people in the regime’s own society to rise up. The external power thus deems it essential to intervene against a revolution and undo its effects. This is the function that Tsarist Russia performed in Eastern Europe in the nineteenth century, and it is also the function that the Soviet Union performed in Eastern Europe from the 1950s through the 1980s, when Soviet troops acted several times to crush popular revolts against oppressive Communist regimes. Saudi Arabia has played the same role on the Arabian Peninsula, sending troops to protect Bahrain’s monarchy against revolutionary encroachments. Nor is the practice limited only to authoritarian great powers. Both before and during the Cold War, the United States often sought to prevent revolutionary upheavals and to undo them if they occurred, notably in Cuba, Central America, and Southeast Asia.

A counterrevolutionary dynamic has been crucial in shaping Russia’s response to the Maidan revolution in Ukraine. Under Putin, Russia has been a deeply counterrevolutionary power since at least 2004 (after the so-called Orange Revolution in Ukraine) and particularly since December 2011, when mass protests erupted in Moscow and some other Russian cities after fraud marred the parliamentary elections. Having initially been caught off guard, Putin successfully countered the protests in Russia, but the mere fact that unrest broke out at all—and that it quickly took on distinctly anti-Putin overtones—instilled in him a counterrevolutionary obsession, which, combined with his determination to remain in power indefinitely, has been the primary driver of almost everything he has done both at home and abroad since returning to the presidency in May 2012.

Putin’s counterrevolutionary posture reflects the way Russian politics has changed during his nearly 15 years in power. The Russian political system when he came into office was partly democratic, but during his tenure it has become increasingly ritualistic and authoritarian, and elections have been of very little importance because the results are controlled by the authorities and arranged in advance. The main thing Putin has feared since returning to the presidency in 2012 is a mass protest movement that could bring down his regime. The protests in Russia in December 2011 provoked a brief scare in the Kremlin, but Putin moved aggressively after early 2012 to ensure he would never again face such a challenge. Through a combination of selective prosecutions, vigorous crackdowns on attempted protests, and draconian laws and regulations, the Russian authorities ensured that would-be protesters would be stymied at every stage.

Putin’s counterattack seemed to have achieved its results by late 2013, but then came the violent overthrow of Viktor Yanukovych in Ukraine. This unexpected event alarmed the Putin administration, raising fears that the Ukrainian revolution might inspire forces in Russia to think about doing the same. Putin and his aides were convinced that Western countries were behind the unrest in Ukraine and were using it as a staging ground for a move to undermine Putin’s regime in Russia. After Yanukovych’s ouster, Putin responded with flamboyantly xenophobic anti-Western rhetoric and policies, coupled with further steps to curtail opposition and prevent any opportunity for mass protest. With regard to Ukraine, Russian policy became a combination of external predation and counterrevolution. At a minimum, the Russian authorities wanted to use the opportunity to seize Crimea and to adopt measures that would destabilize and humiliate the new Ukrainian government, making clear to the Russian public the undesirability and high costs of mass upheavals.

Viewed from this perspective, Russia’s response to the revolution in Ukraine is not at all unusual. Russian policy fits a long-established pattern of great-power responses to unwanted change in neighboring states.

Russia’s policy toward Ukraine in 2014 has also been in keeping with the long-standing pattern of Russian interactions with other CIS countries. Under both Boris Yeltsin and Putin, Russia has bullied, intimidated, destabilized, violated the sovereignty of, and intervened in neighboring CIS countries, especially Georgia, Moldova, Tajikistan, Ukraine, and Kyrgyzstan, whenever these countries have been led by rulers the Russian authorities have disliked.

As soon as the Soviet Union broke apart, the Russian government sponsored armed separatist movements in Georgia’s regions of South Ossetia (1992) and Abkhazia (1993), enabling them to break away and establish de facto independence. Afterward, thousands of Russian troops remained deployed in these regions to safeguard them against any potential attempts by the Georgian government to regain control.

In Moldova in 1992 the Russian government also deployed thousands of troops to help the Transnistrian region break away from the Moldovan government’s control. Russian troops have remained stationed in Transnistria to this day, despite repeated demands by the Moldovan government for the troops to be withdrawn. Russia also sent troops to Tajikistan in the early 1990s to sway the outcome of a civil war in Moscow’s favor, and Russian forces continue to exert disproportionate influence there even now.

Under both Yeltsin and Putin, Russia has supported the entrenchment of authoritarian regimes in neighboring states and opposed upheavals and popular unrest directed against authoritarian rulers. In the same way that Putin strongly backed the decision in May 2005 by the Uzbek leader, Islam Karimov, to employ ruthless violence against a rebellion, so too the Russian authorities will do their best to oppose the emergence and consolidation of a genuinely democratic government in Ukraine.

Even Russia’s annexation of Crimea in March 2014, though undertaken heavy-handedly, was not a true departure in Russian policy. The roots of the move dated back more than 20 years. Crimea had a popularly-backed separatist movement in the early 1990s, and its leader, Yuri Meshkov, won a landslide victory in a free election in Crimea’s presidential election in early 1994. Yeltsin’s government actively supported Meshkov, and the only thing that brought an end to Russia’s backing for him was the victory of Leonid Kuchma in Ukraine’s presidential election in July 1994. Kuchma was a leader Yeltsin liked and wanted to help. Hence, the Russian authorities stopped supporting and inciting the Crimean separatist movement, and Kuchma steadily clamped down on Meshkov, eventually expelling him to Russia in March 1995. That expulsion put an end to the separatist movement in Crimea for nearly 20 years. If Kuchma’s opponent in the July 1994 Ukrainian presidential election, Leonid Kravchuk, had won, the Russian government almost certainly would have continued to back Meshkov, who had indicated he would seek the incorporation of Crimea into Russia. Yeltsin might well have done in the mid-1990s what Putin did in March 2014.

In part for that reason, we need to keep some perspective about Russia’s external behavior in the confrontation with Ukraine. Having consistently gotten away with mistreating and violating the sovereignty of neighboring states from 1992 on, the Russian authorities feel free to enjoy what then-President Dmitry Medvedev in August 2008 called a “zone of interest” in the CIS, a de facto backyard.

The Russian government’s coercive measures against Ukraine in 2014 have contravened many norms of international law, but these measures have been characteristic of the way other great powers have responded in analogous situations. One of the enduring features of international relations is that some states are more equal than others. Great powers stand a much better chance of committing transgressions with impunity. That is precisely what has happened with Russia in its dealings with CIS countries from 1992 until this year. The adverse international response to Russia’s actions vis-à-vis Ukraine in 2014 may shake Russian leaders’ sense of impunity, but will undoubtedly not eliminate it altogether.

Mark Kramer is Director of the Cold War Studies Program at Harvard University and a Senior Fellow of Harvard’s Davis Center for Russian and Eurasian Studies. He has taught at Harvard, Yale, and Brown Universities and was formerly an Academy Scholar in Harvard’s Academy of International and Area Studies and a Rhodes Scholar at Oxford University.

This article is part of the Carnegie Forum on Rebuilding U.S.-Russia Relations. Read more perspectives here.

Reply to a friend: where are the Ukrainian uprising and Novorussian counter-offensive?

http://vineyardsaker.blogspot.ro/2014/08/reply-to-friend-where-are-ukrainian.html

I friend just sent me this in an email and I thought that the best thing to do what to reply with a post. Here is what he wrote:

I’ve been wondering something for some time now regarding the “war” in Ukraine and Novorossiya. Occasionally I hear mutterings from the NAF about “going on the offensive” sometime soon (supposedly when a certain turning point has been reached or some unnamed goal accomplished). However, it has surprised me that there has as of yet been no small operations or maneuvers in greater Ukraine and specifically in Kiev itself. It would seem to me that a targeted covert campaign would be within the scope of the abilities of the NAF, no? Planned incidents and/or hit and run strikes within the city that would lessen the taste for war among the (it would appear) mostly indifferent people. Or is it thought that this might actually add some resolve to continue the fighting? History shows such actions to be the pattern, though the overall effectiveness of such tactics can be fairly questioned in most cases, I think. Curious as to your thoughts.

This is a very interesting question and a fairly complex one.  In reality, there are two distinct issues here:

a) why is there no apparent resistance in the rest of the Ukraine?
b) where is the Novorussian counter-offensive?

The two issues are linked by a common denominoator, but they are qualitatively different.  I suggest we take them one by one:

Why is there no apparent resistance in the rest of the Ukraine?

The first thing to admit here is that not all Ukrainians are opposed to the new junta.  Well, by now probably most are, but not with the kind of determination which would make you join a protest movement or, even less so, an insurgency.  For one thing, most Ukrainians have been raised under various degrees of russophobia, from the more-or-less nationalistic and russophobic Soviet Ukraine, to the rabidly nationalistic and russophobic Ukraine after 1991, to the insanely nationalistic and russophobic Ukraine after 2013, the official ideology and political climate in Banderastan is hysterically anti-Russian.  So even those Ukies who might not be neo-Nazis of Bandera-groupies are not at all necessarily pro-Russian at all.

Second, there is an information blackout in the state and even “independent” media.  We have all seen how even directors of major TV channels get beat up by Ukie nationalists if the don’t broadcast “comme il faut” programs.  You can imagine what happens to smaller media outlets!  So the population is told that the Ukie army is fighting, I kid you not, a Russian invasion!  They are truly told that the Donbass if chock full of Russian Spetsnaz forces and tanks.  I have even seen a report about 30 Russian T-90 MBTs attacking a Ukie defended village.  So the level of propaganda and, frankly, zombification is simply unimaginable and while many Ukrainians might not like the junta in power, that does not mean that they would like a Russian invasion of the Ukraine.

Third, while this is practically not covered in the western media or blogosphere, most Ukrainian exiles agree that there is real terror in rump-Ukraine, especially in the cities of Kharkov, Kiev and Odessa: hundred of people have been kidnapped, disappeared, tortured, beaten, threatened or otherwise abused.  The police and SBU dungeons are full of suspected “terrorists” “traitors” and “separatists”.  People get threatening telephone calls, family members are threatened on the streets, at work, in school, etc.  The moral heir to Stepan Bandera are very, very good at that kind of stuff and since the world media, human rights organizations and governments are more than happy to look away, the Nazi death-squads in Ukieland don’t have to be shy about their terror.

Fourth, and this is the painful part to admit.  Just like in Novorussia, most Ukrainians prefer to just sit, wait and see what will happen.  These types are almost exclusively interested in material goods and to them Russian or Ukrainian, Nazi or democratic, Orthodox or Uniat – does not matter.  What matters are the contents of their fridge, the car they drive, the TV set in their dining room.  If they were told to become Zimbabwean Anarchist Hare-Krishnas to get a better income they would.  I don’t feel comfortable going into the “why” this is the case, but let’s just say that Ukrainian passivity is not a myth.

For all these reasons combined, there is no insurgency, no uprising, no sabotage in Banderastan.  Or, if there is, it is minor.  Most Ukrainians are confused, frightened, partially brain-washing and have to rely on rumors.  All this will make a population very passive.  From that point of view, Crimea was the ultimate counter-example and the Donbass in somewhere in the middle, hence all the difficulties faced by the Kremlin (and the Novorussian resistance) to somehow solve this problem.

As for the Novorussian forces, they simply don’t have the luxury to prepare sabotage operation deep behind enemy lines.  Right now, what the Novorussian Resistance Forces are doing is “playing the fire brigade” – they are rushing from one point to another to “extinguish” various Ukie penetrations into Novorussian held territory.  Let’s look at that a little closer:

Where is the Novorussian counter-offensive?

The rumors of a Novorussian counter-offensive have been circulating for weeks, and yet no counter-offensive is materializing?  Why?

The key here is the numerical and technological superiority of the Ukie side.  Let me try to explain.

For the Novorussian the equation is simple: the shorter the line of contact (or, if you want, “frontline”) with the enemy is, the better.  The longer it is, the worse.  Think of the scene in The Matrix were Neo is fighting a horde of Agents Smith: even though Neo is surrounded by hundreds or, possibly, thousands of Agents Smith , the only fight 1-5 at the same time simply because you can only fit so many Agents Smith into the immediate perimeter around Neo.  Real warfare is not that simple, of course, but the underlying idea is the same and this is one of the reasons Strelkov gave up Slaviansk.

The second thing which a lot of readers ask is: excuse me, but if the Ukies are loosing, why are they constantly advancing?  There is no contradiction here.  What the Resistance does is regularly retreat to let the Ukies enter into Resistance territory which they turns into a pocket or “cauldron” for them.  At which point the Ukies either die or retreat.  Please keep in mind that in most cases the Ukie advance is reported, but the subsequent retreat is not.  Finally, the western media feeds the public “approximate” maps which are, in reality, simply false.  This is one taken today from the BBC website:

Compare that with with this one of the same period:

The contrast could not have been bigger.  The western presstitutes make two crucial mistakes: first they assume that if unit X moved from point A to point B that means that point A still remains in friendly hands.  This is not so.  Most of the time as soon as unit X moves from point A to point B, the other side retakes A and unit X is surrounded.  Second, the presstitutes also think that all the Russian or Novorussia info is “propaganda” whereas what comes out of western sources is reliable.  Hence, you get maps like the one above: worse than useless – actually misleading.

By the way, there is a guy on YouTube called Dima Svets who makes pretty good commented reviews of combat maps (like this one).  He speaks in Russian, but if you want to just get a feel for what the real maps looks like he is a good resource. 

As I said above, most of what the Novorussians are doing right now is “playing the fire brigade”: the Ukies attack on all fronts, as soon as they begin to punch through the Novorussian positions, the central command sends in reinforcements who stop the advance, and try envelop the Ukie force before it can move back.  The reason why this basic maneuver works is twofold: the distances are very short and the Novorussians are vastly superior on a tactical level.

But a counter-offensive is en entirely different business.  For one thing you need to concentrate your forces at the point you want to achieve a breakthrough.  Furthermore, you probably want to fake an attack elsewhere, which also requires more forces.  How could the Novorussians concentrate their forces without risking a Ukie breakthrough in their rear?

Also, assuming it is successful, a Novorussian counter-attack would imply a lengthening of the line of contact and an increase in the risk of being enveloped and surrounded.  True, the Ukies suffer the disadvantage of having a huge territory in their rear so it is hard for them to predict where to place their reserves, but they have enough motorized and mechanized units to move in fast, and they also have artillery and airpower. So for the Novorussian forces a breakthrough in the depth of the Ukie territory could become very very dangerous.

The two sides have not fought themselves into a standstill yet, but they did fight themselves into a draw in which neither side can do very much.  The size of the Resistance-controlled territory has been reduced to a level which is manageable for the Resistance and too tough to crack for the Ukies.  Now it becomes a willpower game.

Unless some external factor freezes the conflict “as is”, both sides will continue to move back and forth with minor tactical successes until finally one side reaches its breaking point.  At that point, the breaking side will not gradually retreat, but will rapidly collapse.  I am at this point unable to guess which side is closer to that breaking point.  The Ukies have been butchered in absolutely fantastic numbers by the Resistance, but they keep throwing more and more men, equipment and units into the battle, over and over and over again. I don’t have a way to gauge how long the regime can keep doing that.  I know that there is a growing movement of “mothers of servicemen” who are protesting and that especially in the western Ukraine there is a movement to say “we don’t want to die fighting the Russians over the Donbass”.  Corpses of dead Ukie serviceman are brought literally by the trainload but the junta does not have the money to pay for the refrigeration, nevermind a decent burial.  So families are forced to pay to get their loved one, often they are told to transport the corpse in any way they want, they have to pay for the refrigerations, they have to pay for a new uniform in which to bury the solider, and they have to pay for the funeral.  Can you imagine the horror and despair of these families?  And the number of thus affected families is going through the roof, especially in the western Ukraine because the junta believes that these western Ukrainians are less likely to desert or switch side.

I think that it is important for us not to solely focus on the horror of the Novorussian civilians being massacred by the Ukie forces, but also on the horror of Ukie forcibly conscripted (up to age 60!  And since the begging of the year already 3 partial mobilizations have been ordered and executed by the junta) and sent as cannon-fodder to be killed by the Resistance forces.

If Novorussia can hold another couple of week or so, then the tide will definitely turn against the junta.  Right now there is nobody to negotiate with, and nothing to negotiate about.  But as Novorussian politician Oleg Tsarev recently said, as soon as the junta forces feel their first major defeat the Europeans will suddenly demand all sorts of negotiations and then, maybe, will it become possible to negotiate something.  But until the Novorussian forces convincingly show that they cannot be crushed (and so far they have not shown that), the junta and it US bosses will never negotiate for real.  They might pretend, like they did many times, but not in earnest.  As long as the USA and the junta can have to hope of winning purely militarily, by crushing the Resistance, they will never negotiate.

The Resistance looks pretty good right now.  What they need now a a solid and undeniable success.  Until then, the situation will remain frozen.

The Saker

PS: I am under huge time pressure again, so I wrote the above “as is”.  I might proofread and correct it tomorrow.  But today I really cannot.  Sorry.

 

 

The significance of the Russian decision to move the humanitarian convoy into Novorussia

 

The significance of the Russian decision to move the humanitarian convoy into Novorussia

Semnificația decizia Rusiei de a muta convoi umanitar în Novorussia

 
Se pare că rușii au obosit de așteptare. Vă sugerez să tot analiza cu atenție declarația de Ministerul rus al Afacerilor Externe, am postat mai devreme. Acesta este un document interesant pentru că în afară de o explicație a deciziei Rusiei de a se muta, este, de asemenea, potențial, o apărare juridică sau o decizie rus fără precedent: a deschis încălca suveranitatea Ucrainei. Lasă-mă să-ți explic.

În primul rând, în cazul de Crimeea a fost, de asemenea, un “caz special”. Rusul a fost din punct de vedere prezente acolo și, în motivația rusă, toate “politicos bărbați înarmați în verde” a făcut a fost să protejeze populația locală pentru a face posibil pentru acesta din urmă de a-și exprima liber voința. Numai după ce că voința a fost exprimată a Rusiei sunt de acord să oficial re-integra Crimeea în Rusia. Deci, din punct de vedere legal rus, nici una dintre acțiunile ruse din Crimeea au inclus orice formă de încălcare a suveranității Ucrainei. Știu, cel mai vestic analist nu vor fi de acord, dar care este poziția oficială rusă. Și poziții oficiale sunt importante pentru că ele constituie baza pentru un argument legal.

În al doilea rând, ajutorul pe care Rusia a fost trimiterea la Novorussia a fost exclusiv sub acoperire. Operațiuni sub acoperire, indiferent de amploarea lor, nu constituie baza pentru o poziție juridică. Poziția oficială a Moscovei a fost că nu numai era acolo nici un ajutor militar pentru Novorussia, dar chiar și atunci când Ukie obuze de artilerie au aterizat în interiorul Rusia a autoriza Kremlin orice represalii, din nou în (oficial), respect pentru suveranitatea națională ucraineană.

De data aceasta, cu toate acestea, nu există nicio îndoială că rușii au în mod deliberat și în mod oficial a ales să ignore Kiev și pentru a muta în. Acum, de fapt, în realitate, aceasta este în mod clar logic, politic și moral lucru bun. Dar, din punct de vedere juridic, acest lucru în mod clar o încălcare a suveranității Ucrainei. Din punct de vedere juridic, a Ukies avut dreptul de a păstra convoi rusesc la frontiera cu încă 10.000 de ani, dacă au vrut și Rusia nu au dreptul legal de a muta pur și simplu. Ce sa întâmplat în această dimineață aparent este că oficialii Ukie chiar nu-l deranja apar, astfel Kremlinul a spus doar “uita-l!” și a ordonat camioanele în.

Nu numai că rușii se deplaseze în, dar au făcut-o fără CICR ​​a cărei personal a refuzat să meargă din cauza lipsei de garanții de securitate de la Kiev. Răspunsul rus la care lipsa de garanții de securitate a fost o) de a comanda acest convoi neînarmat și b) să precizeze în mod clar în declarația oficială:

Ne avertizează împotriva oricărei încercări de a contracara această misiune pur umanitara, care a avut o lungă perioadă de timp pentru a pregăti în condiții de deplină transparență și cooperare cu partea ucraineană și CICR. Cei care sunt gata să-și continue sacrifica vieți omenești pentru propriile ambiții și proiecte geopolitice și care sunt nepoliticos călcând pe normele și principiile dreptului umanitar internațional își va asuma întreaga responsabilitate pentru posibilele consecințe ale provocări împotriva convoiului de ajutor umanitar.

Din nou, de la un punct de vedere logic, politic sau moral, acest lucru este destul de auto-evidente, dar de la un punct de vedere juridic aceasta este o amenințare de a folosi forța (” întreaga responsabilitate pentru posibilele consecințe “ ), în interiorul teritoriului suveran de presupus . Ucraina

SUA și agent principal în Kiev, Nalivaichenko, a înțeles imediat și în mod corect pericolul: nu numai că acest convoi aduce ajutor umanitar atat de necesare pentru Lugansk, a oferit, de asemenea, un fantastic “capac” politic și juridic pentru viitoare acțiuni rusești în interiorul Novorussia.Și prin “actiuni” nu mă refer neapărat acțiuni militare, deși care este acum în mod clar și oficial posibil. Vreau să spun, de asemenea, acțiuni în justiție, cum ar fi recunoașterea Novorussia. Din punctul lor de vedere, Obama, Poroșenko, Nalivaichenko sunt absolut corect să fie furios, pentru că eu voi pariu că calendarul, contextul și modul în care Rusia sa mutat în Novorussia nu va duce la sancțiuni suplimentare sau consecințe politice. Rusia acum a declarat oficial suveranitatea națională Ukie ca “peste” si UE, probabil, nu va face nimic semnificativ despre asta.

Asta, în sine, este un coșmar pentru Unchiul Sam.

Mai mult decât atât, mă aștept ca rusul să acționeze cu o mare de reținere. Ar fi stupid pentru ei de a spune “bine, acum că am încălcat integritatea teritorială a Ucrainei și a ignorat suveranitatea sa putem bombarda precum și forțele juntei și pentru a muta trupele noastre în”. Sunt destul de sigur că ei nu vor face asta. Cu toate acestea. Pentru partea rusă, cel mai bun lucru de făcut acum este să așteptăm. În primul rând, convoiul va ajuta cu adevărat. În al doilea rând, ea va deveni o durere de cap pentru Ukies (bombardarea această transmite nu ar arata foarte bine). În al treilea rând, acest convoi va cumpăra suficient timp pentru ca situația să devină mult mai clară. Ce sunt eu referindu-se la aici?

Planul Ukie a fost de a prezenta unele majore “victorie” pentru duminică 24, atunci când au de gând o paradă victorie în Kiev, pentru a sărbători Ziua Independenței (Da, SUA-controlate și nazist-administrat “Banderastan “va sărbători de” independență “… aceasta este atât de trist și hilar).În schimb, ceea ce ei au o dungă lungă de * foarte * infrangeri urât în ultimele 5-6 zile sau cam asa ceva. Prin toate conturile, de Ukies sunt obtinerea măcelăriți și, pentru prima dată, chiar împins înapoi (în cazul în care numai la nivel tactic). Asta convoi în Luganks va adăuga o înțepătură simbolic “f ** k tine!” a juntei din Kiev. Acesta va exacerba, de asemenea, tensiunile dintre clica de guvernământ la putere, sectorul din dreapta și Dmitri Iarosh și mișcarea de protest în creștere în vestul Ucrainei.

Linia de fund: aceasta este o mișcare riscantă, fără îndoială, probabil adus de conștientizarea faptului că cu apa se scurge în Luganks Putin a trebuit să acționeze. Totuși, este de asemenea o mișcare absolut genial , care va crea o durere de cap masiv pentru SUA și marionetele sale naziste din Kiev.

dunărean

PS: Am auzit ieri seară că Olanda a anunțat oficial că nu va elibera Informație completă a datelor de zbor și înregistrare voce de MH17. Astfel, Olanda a devenit acum un complice oficial de mușamalizarea acestui SUA operație false-flag și la uciderea a pasagerilor de MH17. Acest lucru este absolut scandalos și eu dezgustător și vă speranța că guvernul malaezian nu va permite acest lucru. În ceea ce privește Kiev, care este, de asemenea, sta pe înregistrarea comunicărilor între Kiev ATC și MH17. În cele din urmă, Statele Unite ale Americii le are pe toate prin intermediul semnalelor proprii de capacitățile sale de informații. Deci, ei cu toții și toate sunt acoperirea. În aceste condiții, poate cineva mai serios îndoială “, care-l face”?

The Holocaust Hoax and the Jewish Promotion of Perversity

Holocaustului păcăleală evreiești și promovarea de perversitate

 
Ne-au căzut un drum lung în ultimele decenii, în ceea ce privește mizeria care este permis
în societatea noastră. Ce sa întâmplat?

Dacă Ati putea crede ca nimic evreii ar fi mulțumindu-ne pentru înfrângerea germanilor și eliberarea milioane de așa-numitele “supraviețuitori” expirate din așa-numitele expirate “lagărele de exterminare naziste.” Asta nu e modul în care acestea funcționează, deși. Ei cred că există o ură pentru cei ce se află undeva în toate Neamurile și AbeBooks web pot începe Holocausting le din senin în orice moment.

Această stare constantă de paranoia asta în care trăiesc este exacerbată de faptul că exploatează fără milă Orice societate li se permite să trăiască în. Doar pur și simplu permite oamenilor să cunoască adevărul despre comportamentul lor este suficient pentru a garanta deportarea lor în Israel, cel puțin, astfel încât acestea sunt obligați să mintă și înăbușe adevărul în mod constant. Această realitate le face să port o ură de ardere și agresiune fanatic față de toți ne-evrei.

Singura modalitate de evrei pentru a potoli această teamă de neamuri de cotitură ea Call complet le este de neutralizare și ne Slăbirea astfel încât să facă o rezistență organizată, așa cum ceea ce sa întâmplat în 1930 Germania, imposibil.

Avansarea de perversiune sexuală, pornografie și obscenitate este una dintre cele mai mari arme din arsenalul evreilor pentru realizarea acestui obiectiv. Corupția morală intenționată a societății poate observa astfel ca un preventiv măsură împotriva unui potențial viitor Holocaust. Cele mai multe persoane se gandesc la sex și se masturbeaza, cu atât mai puțin se gândesc la ceea ce evreii fac-mult mai puțin organizare a lupta împotriva lor.

Acest lucru face ca evreii nervos.

Oare nu acest lucru.

Imoralitatea sexuală slăbește o națiune în multe feluri, nu în ultimul rând, care este de rupere jos familia nucleară. Utilizarea de pornografie, în special, este foarte toxic pentru bărbați. Le benzi de masculinitatea lor și le face docil, slab și apatic.

Un exemplu de cât de deschis evreilor-au Utilaje intenționat pornografie ca o armă pentru a destabiliza an Enemy este atunci când soldații israelieni luat pe posturi TV palestiniene în 2002 și imediat a început să emită Toate porno pe calea undelor. Profesorul E. Michael Jones a scris despre acest lucru:

“Israelienii-au arătat recent Ei înșiși bine-versat în ceea ce ar putea numi o utilizare militară de pornografie. La 04:30 pe 30 martie 2002, forțele militare israeliene a luat pe posturi TV palestiniene Când au ocupat Ramallah, în Cisiordania, timp imediat le închide. Ce a urmat a fost un pic mai neobișnuit. La scurt timp după Ocupând postul de televiziune Al-Watan, Forțele israeliene a inceput sa transmita pornografie pe TIC transmițător. În cele din urmă, în conformitate cu o mostenire de la Advertiser, un ziar australian, israelienii extins ofensiva lor cultural împotriva poporului palestinian de pornografie de emisie pe parcursul a două stații de palestinieni –Alte, canalele Ammwaj și Al-Sharaq. O mama palestinian în vârstă de 52 de ani, a trei copii, în funcție de amânarea în Advertiser, sa plâns “daune psihologice deliberata cauzata prin emisiuni tezei.”

Evreii vedea oameni albi din vest au fiecare bit de an inamic pentru a arabilor palestinieni au le în Orientul Mijlociu. Injectarea pornografie în cultura occidentală trebuia să se facă printr-un proces mult mai puțin evidente decât ceea ce a fost făcut, în Palestina, deși, așa cum războiul lor împotriva Vestului a-fost unul subversiv, injustement decât una militară.

Holocaustul și revoluția sexuală

-Pornografia și perversitate, în general, a fost acceptat in lumea alb, după un proces lung, prin intermediul pseudo-științifice teoriile-ura gentile evreu Sigmund Freud. Freud a început să dezvolte ceea ce s’intitule “psihanaliză”, în Viena, la sfarsitul secolului al 19-lea.

Teoria psihanalizei este de fapt că atunci când o persoană este reprimată sexual, frustrare construiește mintea subconștientă și își In cele din urma cauzeaza le probleme de sănătate mintală “(inclusiv anti-semitism, Toate care evreii considera ca o boala mentala).

Practica tradițională de vicii suprimarea cum ar fi pornografia și homosexualitatea era demonizat de Freudienii ca fiind “represiv” și, astfel, nesanatoase pentru societate.Restricții Asta in HAD beens ar putea la fața locului în lumea occidentală ca SafeGuard civilizat alb pe dependenta sexuala, boli, Creșterea în crime sexuale, distrugerea familiei nucleare și de scădere a moralității generale de pornografie permite ca într-o societate duce în mod inevitabil la, au fost considerate în schimb, să fie rădăcina tuturor problemelor din lume.

 
Sigmund Freud, astfel de prietenos
cauta evreu.

Teoriile lui Freud au fost ridicate și puternic promovat de către mulți evrei care acestea au fost reconnu cât de benefică pentru interesul lor etnică. Despre nu a explicat numai psihanaliza Antisemitismul în așa fel încât să comportament evreiesc de pe cârlig, a fost un instrument excelent pentru aussi distrugerea și confuzie în mintea vrăjmașii lor păgâne.

Psihanaliza de cuplare lui Freud cu teoriile Opinii alt evreu plin de ură, Karl Marx, un grup de intelectuali evrei a început un think tank din Frankfurt, Germania, în 1921, numit expirat Institutul de Cercetări Sociale,cu intenția explicită de a aduce în jos ordinii sociale existente de Occidentul.

După ce Hitler cam la putere în 1933, Institutul de Cercetari Sociale știut gig lor a fost în Germania, astfel încât acestea bagajele si au emigrat la New York City și a înființat ceea ce cam să fie cunoscut sub numele de “Școala de la Frankfurt.” Nu au imediat All reluat activitățile lor subversive, care vizează acum noua lor gazda, America, care tocmai le primit cu brațele deschise.

Cărți influente de evrei din Frankfurt School, cum ar fi Personalitatea autoritară a lui Theodor Adorno, Eros și civilizație de Herbert Marcuse și Psihologia de masă a fascismului, revolutia sexuala si functia de orgasm de Wilhelm Reich, a făcut tot Sami Insane Acest argument civilizația occidentală a fost fundamental bolnav și în mod inerent rău și anti-semite, și ar putea fi vindecat numai prin eradicarea tuturor restricțiilor sexuale, chiar (sau chiar în special) la copii.

Impactul a Școlii de la Frankfurt evreii nu poate fi subestimată. Wilhelm Reich (care au avut beens trăiesc un elev de Freud), pentru unul, nici cifră mică – “. Părintele revoluției sexuale”, el este privit Reich, care a fost un susținător puternic și sincer de sexualizare a copiilor, a fost un care a susținut că toate problemele extremiste provin de la oameni care nu au suficient orgasme, și că, dacă toată lumea ar avea-la fel de multe ca acestea pot orgasme, ori de câte ori este posibil, toate bolile societății ar fi vindecat.

Ca nebun ar suna, el a fost luată foarte în serios de către radicalii anilor ’60 in campusurile universitare din toată Europa și America, datorită largă, perfect si unita, rețea etnic de evrei în mediul academic și mass-media care au promovat lucrările sale și Școala de la Frankfurt, oferind le un aer de respectabilitate.

 

“Ar fi greșit să dețină că toate de ceea ce sa întâmplat la Auschwitz a fost de obicei german. Acesta a fost tipic pentru o societate care suprima sexualitate “-. Din cartea 1967 Societatea și Răul de Arno plack, care a fost un mesaj confuz și chinuit de remușcări al doilea război mondial german intelectual, încercați încercarea de a se împăca cu minciunile evreiești despre generația părinților săi.

Generația ’60 era prielnic pentru acceptarea ideilor de Reich și ilk lui, având-au născut în cea mai mare de aur dreptul de după război brutal din toate timpurile și de viață în mijlocul Review-un alt război aparent fără sens, Vietnam. Și li sa spus de a fi alb că teza de evrei, Holocaustul și de război, în general, a fost rezultatul a represiunii sexuale a generației părinților lor. Dacă am avea “amorul liber”, n-am-are nici un război, argumentul mers, și astfel “a face dragoste, nu război”, sloganul și a devenit atitudinea de a doua zi.

Brutalitatea sadic de povestea Holocaustului și necinstea-ar lua pentru a spune astfel de monstruos Au leagă atât de străin de sufletul omului alb care a cumpărat-o cârlig, linie și sinker, și a ajuns pervers e rușine de propria Sa natură și naiv Spre simpatic inamic Lui, evreul.

Post-al Doilea Război Mondial Vest a fost lăsat nedumerit cu privire la modul în care astfel de lucru ca Holocaustul se putea întâmpla. Această perioadă este adesea menționată ca“Incercand sa se ​​impace cu Holocaustul.” Ce Freud și succesorii săi în Școala de la Frankfurt a avut deja beens Spunând de ani a fost de certificate de acum validate: germanii au beens reprimată sexual, deci un Holocaust a fost inevitabilă, și așa cel mai bun mod de a preveni prevenirea Opinii un alt Holocaust este de a deveni “eliberat” de la orice fel de morala sexuală.

Acest lucru a pus bazele pentru revoluția sexuală care a avut loc în anii 1960-ororile din tot ce suntem încă în viață astăzi cu:

Peste 50% din toate căsătoriile se încheie acum în divorț. Copiii fac sex la varste mai devreme si mai devreme și-au acces la, pornografie, sufletul strivire CELE MAI depravat imaginabil cu un clic pe un buton pe smartphone-uri sau laptop-uri lor. Homosexualitatea este normalizat Practic, pedofilie și bestialitate cu pe drum. Boli cu transmitere sexuala si sarcini ilicite sunt în creștere. Zeci de milioane de copii-au-fost ucis de avorturi și rata natalității a rasei albe a scăzut cu mult sub nivelul de substitutie cu femeile albe de varsta fertila care alcătuiesc doar 1-2% din populația lumii-TIC Garantarea extincție rapide decât dacă există o inversare radicală a tendințelor actuale.

În cuvinte –Alte, societatea occidentală a-fost absolut decimată de acest evreu instigat“revoluție sexuală”.

Evreii, pe de o parte –Altele, veni-au să fie de necontestat stăpâni ai lumii de la sfârșitul de al doilea război mondial, în timp ce antisemitismul a fost, într-un declin constant.

“Represiunea”

“Liberation”

Originile mitului Holocaustului

Cei mai mulți oameni de înțeles Va-au programat, răspuns la genunchi la narativ chestionar Holocaustului, ca urmare a propagandei masive de sumele pe care le au expus la fasole boabe și amploarea minciunii.

Cum poate exista astfel o mare minciună? Trebuie să fie adevărat, nu?

Dar, la un pas înapoi, în cazul în care unul este dispus, să facă acest lucru, motiv pentru existența povestea Holocaustului are sens: propaganda de razboi. Așa-numita expirat“Holocaust” este propagandă în războiul în curs Anul intermediari evrei și cei cu taria sa se ​​ridice la ei-un război care a început cu național-socialiștii venirea la putere în Germania, în anii 1930 și continuând până în zilele noastre. Evreii nu-au mijloace gruparea sau numerele pentru a învinge europeni cu puterea de arme, astfel încât acestea trebuie să se bazeze în principal pe infiltrare, subversiune, și economică și război psihologic, cu farsa Holocaustului fiind alb cel mai bun exemplu de laț.

Povestea Holocaustului nu este pur și simplu război psihologic împotriva albi europeni, deși, este absolut esențial pentru supraviețuirea aussi de supremație evreiesc, ca orice studiu de creștere naziștilor la putere va arăta în mod inevitabil justificarea au în opoziție față de evreii care au beens demolari națiunii lor. Toate informațiile despre acea perioadă a istoriei germane trebuie să fie juxtapuse cu povești de ucidere în masă sadic, în scopul de a difuza realitatea situației tot ce este că germanii Apel deplin justificată în persecutarea și expulzarea evreilor (All, care este tot ceea ce a fost de fapt Happening ), la fel cum ne-ar fi azi.

Hitler și Germania Socialiștilor National eliberat din strânsoarea morții a evreilor și a dat-o înapoi la poporul german Cine a transformat ulterior în super-putere lumi cel mai important într-un timp foarte scurt. Acest lucru a reprezentat o amenințare serioasă la baza de putere evreiesc foarte bine organizate la nivel mondial, prin expunerea mașinațiunile lor pentru ca lumea să vadă.

Samuel Untermyer.

Firește, International evreilor, și evrei, în general, ura lui Hitler și germanii de acest lucru și a vrut le distrus.Singura modalitate de a convinge poporul american, 50% dintre care au fost de origine germană ei înșiși, pentru a merge la război cu frații lor din Europa de utilizați a fost controlul asupra mass-media americana pentru a răspândi propaganda atrocitate de cea mai joasă speță.

Campania de propagandă evreiască împotriva Germaniei a început imediat All Practic, după ce Hitler cam la putere în 1933, Samuel Untermyer, vorbind la facilitatea de numele evreilor din întreaga lume, de război a declarat, Germania cu un boicot-un act economic de război Sami ca un foc de armă sau o bombă.

La scurt timp după aceea, a dat Untermyer an isteric post de radio denunțând germani ca“nerecunoscătoare” și “crud și fiare sălbatice,” și de asteptare pentru creștinii să se unească cu evreii din Germania pentru a distruge un “război sacru”. Untermyer a susținut că germanii “anihilarea” de evrei:

blocare-le în lagărele de concentrare josnice, de foame și torturarea em, uciderea și bate “caz sans le și Recurgerea la Orice altă formă de conceput torturii, inumane dincolo de concepție, până a devenit sinucidere lor înseamnă doar grupare de evadare, și tot numai pe motivul că sunt din aur lor Strămoșii distanță erau evrei, și tot cu scopul de a extermina mărturisit le.

Chiar și narațiunea istorică oficial de azi spune doar că așa-numitul expirat “exterminarea”evreilor, și în lagărele de concentrare de utilizare pe scara larga in Germania Despre nu a inceput pana in 1939, dar numai în 1933 și acest lucru a fost FOST Untermyer face deja referiri clare de a trăi și ceea ce stim acum ca “Holocaust.”

Cum este posibil? Faptul că singur (împreună cu nici o dovada reala a Contrar) este o dovadă că povestea Holocaustului este doar rezultatul propagandei evreiești, an injustement decât se întâmplă efectiv. Mai mult decât atât, evreii au beens împing “șase milioane”, fata se întoarce de mai multe decenii, încă din 1897 .

Cei mai mulți evrei din lume, probabil citit transcrierea declarației de război Germaniei, toate care a fost Untermyer lui tipărite în întregime, în New York Times . Este ușor pentru a vedea cum tot ajunge pe pagina même, pur și simplu prin urmare evreiesc Press. O mulțime de “probabil le crede minciunile lor de conducere, gol am un sentiment sau nu Holocaust a fost / este adevărat sau nu este de mică importanță pentru evrei pentru că beneficiază colectiv de pe ea. Acesta este “bun pentru evrei.”

Evreii-au-fost împingerea mitic “șase milioane”, apare în măsura înapoi ca de la sfârșitul secolului al 19-lea. Există zeci de exemple de elemente care susțin că șase milioane de evrei fiind albi au fost înfometați, persecutați și / sau exterminați în diferite țări europene diferite. Articolul valorile marcate, de la 1919, este una în care toți au Agricultura fapt Chiar și termenul de“Holocaust”.

Propaganda din timpul războiului a demoniza Hitler și agricole Germania În cele din urmă, care a evoluat în ceea ce este acum cunoscut sub numele de “Holocaust”, a fost (și încă este) scuzele perfecta pentru evrei și aliații lor pentru a justifica desfășurarea războiului cel mai distructiv din toate timpurile.

Evreii au văzut cum ar putea beneficia foarte mult de la farsa Holocaust după război în multe feluri, inclusiv pictura ei înșiși ca victime eterne ale lumii, greblat în miliarde de dolari în plăți “reparație”, demonizarea Orice și tot opoziție cu ei ca “naziști Cine vrea sa-l omoare șase milioane de evrei, “și, ca acest articol este încercarea de a arăta, slăbind societate gentilică de coruperea morala noastre prin răspândirea de obscenitate.

Din “Girls sinucidere” la “Lista lui Schindler”

O caracteristică standout în cele mai multe povesti despre “Holocaust” este inclus în extrema perversitate EM. Acest lucru, ca oricine vag familiar cu Chiar și industria Holocaustului știe, se face pentru a traumatiza oameni de simpatie cu în “săraci, evreii inofensive,” pentru ceea ce au să îndure presupune în timpul al doilea război mondial.

Evreii aussi folosi “Holocaust”, ca pârghie pentru a face oamenii să accepte gunoi pervers care altfel ar fi considerat nepotrivit pentru consumul public. Sub pretextul de a încerca încercarea de a preveni atrocitățile comise de prevenire cum ar fi presupusul “Holocaust”,se mai intample vreodata, evreii ne obligă să acceptăm vizualizare și de lectură imagini Cele mai șocant și grotesc mințile lor dement poate evoca. Mod normal, oamenii nu ar permite copiilor lor să se uite la mormane de trupuri moarte, de exemplu, dar aceasta este o scară largă care au loc în școli În fiecare an, este obligat prin lege Chiar și în multe domenii.

O poveste de știri New York Times intitulat “93 de fete evreice care aleg sinuciderea Înainte de a Rusine nazist”, care a apărut în 1943 este una dintre minciunile propagandistice menționate mai sus, care au fost contribuit la biciuire americani În intens anul fervoarea anti-german. Autor evreu Josh Lambert, în ochi-de deschidere 2013 cartebuzele sale necurate: obscenitate, evrei și american Cultură a avut de spus despre mitul“93 de fete de sinucidere,” și răspândirea de anti-evreiești sentiment german, în general:

Imagini de naziști ca infractori sexuali, violatori și au Defilers a femeilor evreice, fie bazate pe realitate sau fantezie este, proliferat în Statele Unite, împreună cu cele mai vechi rapoartele Holocaustului. Într-o cutie de rezonanță esențială și, pe 8 ianuarie 1943, New York Times. . . tipărită în textul integral tradus de o scrisoare primită idiș din New York, care pretinse pentru a spune povestea de “nouăzeci și trei fete evreiești și tinere evrei” într-o școală religioasă Bais Yaakov care “lucru sinucidere în masă pentru a scăpa de la prostituție forțată de a fi alb Soldații germani “, în Cracovia În august 1942, în ciuda Îndoieli cu privire veridicitatea scrisorii lui, povestea acestui incident, răspândire și continuă să fie larg povestit la această zi ca fapt.

Chiar Yad Hashem, Centrul Mondial de Cercetare a Holocaustului, admite deschis că această poveste este un mit care nu sa întâmplat niciodată.

Lambert a continuat să vorbească despre masa de promovare de impact de anvergură și că mitul “93 de fete de sinucidere”, a avut pe americani TIC cultura populară urmatorul comunicat:

. . . Obligat atenție la povestea și inspira creativitatea în Statele Unite ale Americii. În câteva luni, cele nouăzeci și trei fete martirizați a devenit subiectul a cel puțin două poeme publicate scrise in-one limba engleză, tradus din ebraică În –Altele engleză-și unul în limba engleză poveste scurtă. În anii de după război, povestea aussi pare sa-au inspirat parțial romane Toate care descriu bordeluri lagărul de concentrare pline cu femei evrei: Casa Yehiel Dinur de Papusi, tradus în engleză și publicat în Statele Unite în 1955, și Edward Lewis Wallant de amanet (1961 ).

Holohoaxer Ka-tzetnik, Yehiel Dinur nume real, a trecut în mod dramatic după câteva minute de mărturie la proces spectacol ciudat de Socialist National Adolf Eichmann.

Casa de Papusi, primul traduse în limba engleză în 1955 este an extrem de ingrijorator faptul ca carte a fost scrisă de un evreu bolnav mintal care a numit el însuși expirat “Ka-tzetnik 135633” (“Ka-tzetnik” înseamnă “lagăr de concentrare” și “135633” era a lui prizonier număr) Casa de Papusi a fost a doua carte de Holocaust “Ka-tzetnik.”, după ce un jurnalist evreu se pune , un “șir de lurid De multe ori noi-memorii, lucrări care șoc cititorul cu scene grotești de tortură, sexualitate perversă , și canibalismul “A fost, de asemenea, desigur, o farsă complet.

Scenariul în Cartea tzetnik are loc în anul Presupusa bordel nazist numit expirat “Divizia Joy”, în cazul în care Jewesses Au fost forțat în “Ka-tzetnik 135633” prostituție. Este considerată în general o hoaxster și munca lui este general acceptat ca fiind de culoare albă nimic scop fantezie, și denumit în mod obișnuit este la fel de “pornografie Holocaust.”

Cererea naziști de sex cu prostituate merge împotriva evreiesc legilor de la Nuremberg puritatea rasială și zboară în fața a narațiunii oficial al naziștilor fiind rasiști ​​hardcore albe, făcându-l prea îndepărtat Chiar și pentru evrei pentru a ajunge in spatele. Ideea de carte dezgustător Tzeknik nr cam îndoială de la “93 de fete de sinucidere”, articol est également Toate, care, astfel cum este calculat declarat anterior, o farsă cunoscut.

Povesti hoax Holocaustului oferi o perspectiva infricosatoare în mintea evreiesc.

Pawnbroker FOST Opinii un alt roman al Holocaustului Asta a fost inspirat de “93 de fete de sinucidere” articol. A fost adapté într-un film în 1964 de către Sidney Lumet și evreul devenit primul film a permis să rupă Codul de producție pentru a arăta nuditate-sanii goi de o negresa-prostituată pe argumentul previzibil că era necesar pentru a spune “complet . poveste “ Secțiunea trivia pe pagina de Internet Movie Baza de date (IMDb) pentru filmul spune aceasta:

După ce realizatorii au apelat la Consiliul de Apel MPAA a se opune cenzura filmul, a devenit primul film pentru a arata o femeie nud SUA de la talie în sus și se acordă un cod de producție Seal. Acesta a fost primul dintr-o serie de confruntări intermediari regizori și MPAA in 1960 care ar conduce la abandonarea Codului termen de cinci ani, în favoarea unui sistem de rating.

Sânii goi de o negresa: cruciale pentru a învăța lecțiile Holohoax.

Succesul filmului sa bazat în mare măsură pe controversa din jurul nuditatea. Deci, în timp ce producătorii Agricultura importanța de a spune povestea Holohoax de a convinge cenzorii de Revendicarea a fost “necesar pentru filmul” și “moral”, ar putea fi faptul presupus în acest caz, în măsura în care a publicului larg, au Au fost utilizați nuditate pentru a vinde Holocaustului, decât injustement Opinii invers.

Deci, în timp ce Holocaustul a fost inteligent și cu succes Agricultura să se desprindă de nuditatea cenzori, nuditatea FOST Agricultura, la rândul său vinde la fantezia Holocaustului a maselor păgâne. Un film despre ceva la fel de întunecat cum a fost Holocaustul încă o vinde greu pentru mare parte creștină, nu publică încă s-au demoralizat american, obiectivul nuditate nu a fost. Majoritatea barbatilor nu poate rezista astfel de lucru. 90% din toti oamenii-au văzut, probabil, filmul Swordfish motivul godawful pentru Sami, pentru a da un exemplu contemporan.

Se zvonește, care a fost Halle Berry a plătit 500.000 dolari pentru această singură lovitură în Swordfish film.

Lucrurile s-au ciudat mai mult pe frunte Holohoax Dupa Casa de păpuși și Pawnbroker.Aceste două povești au dus direct la apariția de filme “Naziploitation”, tot ce sunt campy, over-the-top, sex și gore, filme fantastice groază despre rău, naziștii germani desen animat Efectuarea tot felul de experimente ciudate pe evrei Deținuții din lagărele de concentrare.

Din “93 Girls de sinucidere,” la teza filme povești ciudate și perverse “Naziploitation” sunt încă uneori prezentate publicului ca realitate, deși nu într-adevăr apărat la fel de real pentru oricine care face orice cercetare reală. La fel ca la capetele încrețite evreu sau evreu săpun sau abajururi evreu , poveștile-au fost de-a lungul din discreditat, și sunt admise a fi false Chiar de evrei masă istorici, dar dacă tu nu știi că, evreii sunt de gând să nu chiar ieși din modul lor de a-ți spun.

Ilsa, She Wolf a SS, lansat în 1975 este cel mai influent și infam de toate
de filme gen “Naziploitation”.

Ilsa, She Wolf a SS -ORAȘUL rege al tuturor “Naziploitation” filme-se deschide cu o declarație scrisă, susținând că filmul este bazat pe o poveste adevărată și trebuie să fie văzut pentru ca acesta “nu va avea loc din nou.” În termen de 5 secunde de vizionarea filmului vezi doi oameni care au sex cu un afișaj grafic clar de penetrare real. Ilsa este un film cu adevărat bolnav, aproape de necrezut.

Susținând că Ilsa are nimic de-a face cu evenimente din viața reală sau pe care le conține adevăruri incomode Trebuie să vă conectați Asta fi văzut în scopul de a preveni prevenire le de la întâmplă din nou, este de la an insultă inteligența Chiar cel mai prost privitorului. În mod clar nu este nimic mai mult decât prost negru de fum, pornografic.

Am vizionat acest film oribil pe YouTube , apropo, sami un copil care ar putea.

Intro la bolnav și pornografic film de propaganda Holocaustului Ilsa, She Wolf a SS.

Acesta este rezumatul pentru Ilsa:

Ilsa este Kommandant de un nazist Prison Camp, care efectuează experimente științifice sadice menite să demonstreze că femeile sunt mai în măsură decât bărbații de pâine sunt de durată, și, prin urmare, a permis de a lupta trebuie să fie în armată. Ilsa est également portretizat ca o femeie plină de viață, cu un apetit sexual vorace pentru barbati. În fiecare noapte, ea alege una prizonierilor ei de sex masculin și violuri _him_; Cu toate acestea, din cauza foamei ei insațiabilă, ea devine dezamăgit Când victima ei actual ejaculeaza În cele din urmă, și aussitôt HAS _him_ castrat și condamnat la moarte. Numai un prizonier american, care poate reține ejacula, căsătoriile ei de a folosi slăbiciune pentru favoarea Sa.

Imaginați-vă “tupeul” de susținând că a fost b-calitate tortură evreiesc film porno cum ar fi cea se bazează pe “Fact documentate.”

Aceste naziști traznita cu experimentele lor stupide.

Acest lucru este exact cum sa întâmplat Holocaustului.

“TGB” (germană tipic Behavior)

Ilsa este doar unul din mai multe mânjită “Naziploixtation” filme de gen. Aici sunt capacele de câteva dintre ele:

Ultima Orgy de-al treilea Reich

Dragoste Camp 7

Salon Kitty aka Madam Kitty

Iadul Camp
Camp de perversiune aka Nathalie: Escape from Hell

Revenind la literatură pentru o clipă, să exploreze ceea ce este, poate, povestea Cele mai celebre Holocaustului din toate timpurile, așa-numita Diary expirat de Anne Frank, publicat pentru prima dată în 1952.

“Jurnal” Tot ceea ce este evident an fraudă -written bine dincolo de capacitățile de un copil de 13 de ani, 12 sau fată, este dantelat cu pasaje pornografice și subversive sexual.

În carte, Anne este de părere că părinții ar trebui să “[spune] sunete și fiicele tot [despre sex] la vârsta de doisprezece ani” și că “nu e bine pentru un om de a aduce un pic de experiență la o nunta. La urma urmei, nu are nimic de-a face cu nunta in sine, nu-i așa? “

 
Anne se gandeste cum sa descriu ei genitale ati la un baiat ii place:

. . . În partea de sus, de intermediari labiilor exterioare, există un pliu de piele care se credea a doua, arata ca un fel de-un blister. Asta-i clitorisul.Atunci vino labiile interioare, Toate care sunt presate împreună într-un fel également de a cutelor. Atunci când deschid în sus, puteți vedea un pic de movilă cărnos, nu mai mare decât partea de sus a degetul mare.Mâna superioară are pereche de găuri mici în ea, tot ceea ce este cazul în care urina iese. Porțiunea inferioară arată ca și cum ar fi fost doar piele, și totuși că este cazul în care vaginul este. Puteți găsi abia, deoarece cutele pielii ascunde de deschidere. Gaura este atât de mică îmi pot imagina cum un om greu putea intra acolo, cu atât mai puțin modul în care un copil ar putea ieși. E destul de greu încercarea de a obține degetul arătător în interiorul. Asta e tot ce există, și totuși ea joacă un rol important, cum ar an!

Anne aussi un degenerat bisexual cu fantezii homosexuale, aparent:

Inconștient, am avut sentimente tezei, chiar înainte de am venit aici.Odată, când am fost petreci noaptea la Jacque, am putea reține curiozitatea mea nu fusta cu privire la corpul ei, ea ar ascuns mereu tot ce mi-și N-am mai văzut tot ce. I site-uri web AbeBooks ei dacă, ca dovadă a prieteniei noastre, ne-ar putea atinge reciproc sânii. Jacque refuzat. Am aussi avut o dorință teribilă să o sărute, Tot ceea ce am făcut. De fiecare dată când văd un nud de femeie, cum ar fi Venus în cartea mea istoria artei, mă duc în extaz. Uneori mi se pare le mai deosebit trebuie să lupte pentru a ține lacrimile mele. Dacă doar am avut o prietena!

Într-adevăr, Anne? Într-adevăr?

Ceea ce nu ar fard de obraz adult gunoi citit ca aceasta, presupune scris de un pre-adolescent fată-mult mai puțin vrea să expună tineri sunete și fiicele lor să-l? Cu toate acestea, fiecare an, copii citit povestea Anne Frank în toate școlile elementare din America și din lume.

Este mult mai greu pentru o de a se opune la materialul discutabil este atunci când Cuprins în povești despre Holocaust, deși. Asta e șmecheria evreiesc. Oricine se opune este făcută pentru a fi o persoană rău care trebuie să iubească exterminarea evreilor nevinovați, fascism și Hitler.

Un microcosmos bun de modul în care această tactică de propagandă evreiască lucrări se găsește în secțiunea de comentarii a articolului an la priza de știri evreiesc Huffington Post despre o mamă care a obiectat la clasa a saptea Elevii expunerea la materialul găsit judecată inadecvată în Annei Frank “Jurnal”:

Acum AbeBooks web-au atins cu privire la modul de evrei-au Utilaje farsă lor Holocaustului ca un instrument sinistru pentru promovarea cu succes perversitate în filme, literatură și Academia, să ne uităm la ceea ce au realizat cu acesta în ceea ce privește reteaua de televiziune.

Război și aducere aminte a fost un 12 parts mini-serie despre al doilea razboi mondial care a fost difuzat în 1988
și a prezentat “Holocaust”, ca puncte focale TIC mână.

La fel ca primul film de teatru pentru a sparge codul de producție de nuditate a fost un film Holohoax, așa a fost primul care a reușește să-l ajungă pe televizor timp prim. Acesta a fost miniseria de război și aducere aminte. Se spune ca acest lucru pe pagina de trivia din seria “IMDB:

În segmentul “lagăr al morții” este o lovitură de mai multe “corpuri” nud care arată sânii femeilor. Aceasta a fost prima data, care a fost nuditate afișate pe TV rețea în prime time.

Un articol din 1988 pe site-ul Los Angeles Times explică cum ABC a trebuit să facă o afacere cu regizorul evreiesc, pentru a permite _him_ să arate nuditate, în scopul de a _him_ de acord cu filmarea proiectului:

ABC FOST ble la cârlig _him_ de _him_ Promitand un buget mult mai sus-the-ordinare pentru o miniserie de televiziune și fiind de acord să dea frâu liber _him_ descrie oroarea grafic de violență extremă Holocaust-Inclusiv și nuditate.

“Le-am spus să uite de restul-N-am știut cum am fost de gând să facă în Bătălia de la Midway, nu am știut cum am fost de gând să facă război submarin și toate Chestia asta, dar despre Holocaust “Curtis reamintit,” Eu nu pot fi cenzurate. Cum poți să vă faceți griji despre a vedea nuditate frontală atunci când vorbim de aproximativ 11 de milioane de oameni masacrarea? “

Scuze La Meme de dorinta de a arata “realitatea” plin de așa-numitul Holocaust aer expirat a fost de Agricultura a filmului șef Holohoax din toate timpurile, Lista lui Schindler,necenzurate, la TV în 1997.

Lista lui Schindler a luat acest pas tehnic subversiune inteligent și mai mult, deși;Împreună cu zeci de victime gol prezentate abuzați de către naziști și exterminați în film, ea aussi are legătură cu non nuditate cameră de gazare care nu are nimic de a face cu așa-numitele Holocaustului expirate, cum ar fi Schindler sex cu o femeie și multiplu femei intins pe pat cu sanii lor expuse.

Filmul a fost prezentat aussi pandantiv “prime time”, la 19 într-o duminică la 65 de milioane de telespectatori, de copii, mulți dintre ei, și a fost difuzat-nemodificat de atunci.

Educatiei despre Holocaust pentru copii ze goyim.

Copiii trebuie să urmăriți Liam Neeson-au sex pentru a nu se repeta Holocaustului. Nu din nou!
Nu uita niciodată că femeile urâte în timp ce gol în paturile erau evrei fiind de culoare albă și Holocausted
În abajururi transformate, săpun și naziste accesorii utile –Alte.

Doar fața publică a ieși În acest parodie a fost un conservator senatorul republican Tom Coburn din Oklahoma, care a spus ca difuzarea rețea de televiziune ar fi avut

“Pentru tot timpul anului scăzut, cu nuditate frontală completă, violență și blasfemii fiind alb se arată în casele noastre.”

și că

“Faptul că a fost difuzat la televiziunea publică pe o seara timp de familie duminică shoulds pandantiv are rude de sfidare și de persoane fizice decente minte peste tot.”

Coburn FOST vicios atacat Acest lucru este toate fronturile pentru comentarii tezei, chiar de către un coleg conservator, demonstrând cât de Enslaved am devenit pentru evrei și drojdie lor. Doar 40 de ani mai devreme, înainte de Pawnbroker, nu a beens încă în vigoare Prevenirea cenzori nuditate in filmele-mult mai puțin de teatru prime time de televiziune, ci prin 1997 a fost doar un om (care, apropo, mai târziu a cerut scuze din cauza presiunii)Cine ar obiecta public la aceasta.

A FOST poziția Coburn lui, fără îndoială, poziția rațională, care a vorbit la cele mai bune interese ale publicului, dar a fost în mass-media ca anul persoană imorală, cu un fel de agendă sinistru.

Nu a fost un tot afară Jihad dezlănțuit pe Kosher Coburn, pur și simplu pentru că a afirmat Lui evidente de:

Activist GOP William Bennett a spus:

“Acestea sunt comentarii foarte nefericite și prostești. Vedere Coburn lui obscur, chiar obliterates, distincția intermediari violență gratuită și nuditate – care este violență și nuditate a gâdila -. Și violență și realismessential uman la importanța de a spune povestea adevăr sau an istoric “

Senatorul Alfonse D’Amato, un republican din New York, Said

“Pentru a echivala nuditatea a victimelor Holocaustului în lagărul de concentrare cu orice conotații sexuale este scandalos și ofensivă.”

Președintele NBC West Coast Don Olhmeyer Said

“Mă întreb dacă congresmanul Coburn este conștient de faptul că nu a existat un Holocaust, ca milioane de oameni au murit și nu este ceva nimeni uita vreodată shoulds. Credem că shoulds Declarație de congressman Coburn a trimite un fior prin Fiecare persoană inteligentă și imparțial în America. “

Two-time Republican Presidential nominee Jack Kemp said that

“Failure to recognize the value of such programming is disappointing and disturbing.”

Senator Tom Coburn (A secret Nazi who wants to kill six million Jews, no doubt.)

When is Enough going to be Enough?

This topic of this article is just one aspect of the how the Holocaust story has been weaponized against us. It is also simultaneously used as the excuse for massive third world immigration into White countries, and the denial of any racial consciousness among Whites.

In fact, as hard of a pill as it is to swallow, the Jews are using their made up story of genocide as the primary tool to pull off a very real, much worse genocide, with the entire White race as their victims!

So even if the ridiculous Holocaust story was based on actual fact, if it means that we must be turned into a bunch of degenerates and eventually bred out of existence, then obviously the only sensible course of action would be for us to stop caring about it.

Why not forget about the alleged suffering that the Jews went through at the hands of our kind in the past, and start caring about the suffering being inflicted on us, right here in the present, at the hands of the Jew? Our current situation under the jackboot of these demons is more extreme and alarming than any Holocaust fairy tale that they could ever come up with. That much is certain.

He tried to stop it.